Kedves Montessori Egyesületi tagok!

Az egyesületi tagdíj fizetése, sajnos néhány ok miatt kimaradt, lelassult. Kérünk Benneteket, hogy, aki a Magyarországi Montessori Egyesület tagjának vallja magát, 2022, március 31-ig fizesse be a tagdíjat. Még mindig évente 2000Ft/fő. Néhány Egyesület által fordított, és kiadott könyv jelent meg. Ha úgy érzitek, szeretnétek megkapni, a lehetőség: Intézményenként 1 példányt ingyenesen(+postaköltség) eljuttatunk hozzátok. Ha egyénileg rendelitek: 2500Ft, + postaköltség. Természetesen, a tagdíjakat befizettettek csak postaköltséget fizetnek. 

A tagdíj befizetésének lehetősége: átutalással, az Egyesület számlaszámára: 11600006-00000000-44854070
 
A közleményben kérjük tüntessétek fel az intézmény nevét, a tagok számát, illetve egyénileg a nevet, elérhetőséget.
Köszönjük a Magyarországi Montessori Egyesület nevében.
 
Stefán Mariann elnök, és Bencsik Erika vezetőségi tag

MONTESSORI ALAPTANFOLYAMI TEMATIKA

(2 éves kortól- 6-7 éves korosztály számára)

MONTESSORI ALAPTANFOLYAMI TEMATIKA 

 Tematika   2021-2022 

 

 2021.10. 26. 

Előadás I. helye: Gyermeksziget Montessori Óvoda - Bp.  III. Zipernowsky Károly u.2.  

Előadó: Stefán Mariann

 

A tanfolyam megnyitása. 

A Montessori pedagógia hazai hagyományai, jelenlegi elterjedtsége hazánkban. 

A Magyarországi Montessori Egyesület működésének ismertetése. 

 

A Montessori pedagógia legfontosabb elvei, alkalmazása óvodában. 

A Montessori eszközök funkciója.  

A Montessori rendszer hiányosságai és korrigálása. A játék fontossága az óvodában.  

A környezet kialakítása. Pedagógiai és esztétikai szempontok. 

Művészeti nevelés, ének, zene, testnevelés a Montessori csoportban. 

Ünnepek, ünnepélyek. 

Tanulás, játék, munka 

 

2021.11.09.            

Előadás II. helye: Gyermeksziget Montessori Óvoda - Bp.  III. Zipernowsky Károly u. 2.  

Előadó: Stefán Mariann 

 

Tájékoztatás a tanfolyam menetéről, követelményeiről.  Jelenlét, esszék, eszközök, készítése. 

A záró dolgozat és a gyakorlati vizsga követelményeinek ismertetése. 

 

A mindennapi élet gyakorlatára felkészítő tevékenységek. 

Az érzékelést fejlesztő eszközökről általában. 

Az eszközök közös tulajdonságai. 

A bemutatás fokozatai. A három lépcsős lecke.  

Szociális élet az óvodában. A pedagógus személyisége, feladatai. 

A csendjáték. 

Az egyes eszközök bemutatása és ismertetése. 

Eszközkészítés: otthon 

 

2021. 11.23.  

Gyakorlat I. helye: Gyermeksziget Montessori Óvoda - Bp.  III. Zipernowsky Károly u. 2.  

Gyak.vezető: Bencsik Lászlóné, Klementné L. Krisztina 

 

Csoportmegfigyelés, szempontok: tevékenykedés a mindennapi életre felkészítő eszközökkel. 

Egyéni munka: gyakorlás a mindennapi életre felkészítő   (praktikus) eszközökkel. 

Feladat: esszé írása a megfigyelésről. 

 

2021.12.07.   

Előadás III. helye: Gyermeksziget Montessori Óvoda - Bp.  III. Zipernowsky Károly u. 2.  

Előadó: Stefán Mariann 

 

Az érzékelést fejlesztő eszközök bemutatása és ismertetése. 

Eszközkészítés:otthon 

 

2022.01.11. 

Gyakorlat II.  helye: Gyermeksziget Montessori Óvoda - Bp.  III. Zipernowsky Károly u. 2.  

Gyak.vezető: Bencsik Lászlóné, Klementné L. Krisztina 

 

Csoportmegfigyelés, szempontok: játék az érzékelést fejlesztő eszközökkel. 

Egyéni munka: gyakorlás az érzékelést fejlesztő eszközökkel. 

Feladat: esszé írása a megfigyelésről. 

 

2022. 01. 25.  

Előadás IV. helye: Gyermeksziget Montessori Óvoda - Bp.  III. Zipernowsky Károly u. 2.  

Előadó:  Stefán Mariann 

 

Az írás és olvasás előkészítése az óvodában. 

A beszélt és írott nyelv. 

Kommunikáció, rajz.   

A kéz előkészítése.  

Távlati célok a művészeti nevelés kapcsán. 

Eszközkészítés 

 

 

2022. 02. 08.  

Gyakorlat III. helye:  Montessori Maria Kéttannyelvű óvoda  - 1214. Bp. Akácfa utca 20.   Gyak.vezető: Hierholczné F.  Tünde  

 

Csoportmegfigyelés: Az írás-és olvasás előkészítése.   Csendjáték. 

Egyéni munka: gyakorlás az írás-és olvasás eszközeivel . 

Feladat: esszé írása a megfigyelésről. 

 

2022. 02.28. 

 Előadás V. helye: Gyermeksziget Montessori Óvoda - Bp.  III. Zipernowsky Károly u. 2.  

Előadó: Stefán Mariann 

 

Matematika az óvodában. 

A matematikai eszközök rendszere. 

Matematika a mindennapi életben. 

Eszközkészítés: otthon 

 

2022. 03.08.     

Gyakorlat IV. helye: Gyermeksziget Montessori Óvoda - Bp.  III. Zipernowsky Károly u. 2. 

Gyakorlat IV. helye:   

Gyak.vezető: Bencsik Lászlóné  Klementné L. Krisztina 

 

Csoportmegfigyelés: Tevékenykedés a matematikai eszközökkel. 

Egyéni munka: Gyakorlás a matematikai eszközökkel. 

Az eredeti Montessori eszközök rendszerének megismerése. 

Feladat: Esszé írása a megfigyelésről. 

 

2022. 03.22. 

 Előadás: VI. helye: Gyermeksziget Montessori Óvoda - Bp.  III. Zipernowsky Károly u. 2.  

Előadó: Bencsik Lászlóné 

A kozmikus nevelés megalapozása. A kozmikus nevelés filozófiája. 

Fejlődéslélektani szempontok. 

Általános módszertani, lépések, a tananyag felépítése. 

Az ismeretátadás konkrét lépései. 

Állatvilág, növényvilág, geográfia, csillagászat, kísérletek, az időszalag. 

Eszközkészítés: otthon 

2022. 04. 05.  

Gyakorlat V. helye: Montessori Maria Kéttannyelvű óvoda - 1214. Bp. Akácfa utca 20. Gyak.vezető: Hierholczné F.  Tünde  

                                                    

Csoportmegfigyelés: A kozmikus nevelés megalapozásának érvényesülése. 

Egyéni munka: gyakorlás az eddig megismert eszközökkel. 

Feladat: esszé írása a megfigyelésről 

 

2022. 04. 26.  

Előadás VII. – Gyakorlat VI. helye: Gyermeksziget Montessori Óvoda - Bp.III. Zipernowsky u 2. 

Előadó: Stefán Mariann, Gyak. vezető: Bencsik László 

 

A Montessori rendszer kialakulása, világméretű elterjedése. 

A Montessori pedagógia időszerűsége. 

Dokumentáció: „Hogyan változott a csoportom? Mennyit fejlődtek a gyerekek? 

Változott-e és mennyiben saját pedagógiai nézetem és magatartásom?” 

Felkészülés a vizsgára, kérdések, problémák megbeszélése. 

 

2022. 05. 24.    

Záródolgozat beadásának időpontja.  

Helye: Gyermeksziget Montessori Óvoda - 1039. Bp. III. Zipernowsky Károly u. 2. 

 

2022. 06. 07.   

Gyakorlati vizsga    

Tanfolyamzárás, Tanúsítványok kiosztása   

Helye: Gyermeksziget Montessori Óvoda - 1039. Bp. III. Zipernowsky Károly u. 2. 

 

 


 

Stefán Mariann                                                              Bencsik Lászlóné

MME elnök, tanfolyam vezető                                         tanfolyam vezető

 

Montessori alaptanfolyam

  A Magyarországi Montessori Egyesület 2016. október 11.–től idén is indítja Montessori tanfolyamát.

 A tanfolyam egy éves időtartamú, 80 kredit pontos. Elvégzésekor a hallgató tanúsítványt kap, amely igazolja, hogy elsajátította a Montessori módszer elméleti, filozófiai ismereteit és a módszerhez kapcsolódó Montessori eszközök használatát alkalmazni tudja a gyakorlatban.

 A tanfolyam díja: 80.000 Ft, mely a továbbképzési keretből finanszírozható.

 Kérjük az intézményvezetőket, bázisvezetőket, hogy a tanfolyam iránt érdeklődő kollégákat értesítsék. A jelentkezéseket e-mailben vagy levélben jelezzék.

 

 

 "A nevelés kulcsszereplője a pedagógus. Magatartása, elvei, érzelemvilága, következetessége meghatározzák munkájának eredményességét. Változnak a társadalmi rendszerek, a kormányok, a rendeletek, az utasítások, de a pedagógus személyiségének stabilitása biztosíthatja az általa neveltek védettségét. Hosszú életem során a közoktatás minden szintjén és szinte minden formájában dolgoztam az óvodától az egyetemig, magán intézménytől állami és fővárosi intézményig. Sosem éreztem vagy tapasztaltam, hogy bárhol valamit másképp tudnék csinálni, mint ami őszintén személyiségemből fakad."

                                                                                                                                                                                                               B. Méhes Vera

 

Maria Montessori élete, munkássága:

             Maria Montessori a XX. Század egyik legnagyobb hatású pedagógia rendszerének megalkotója, 1870-ben az Olaszországi Chiaravelle községben született. Az első olasz orvosnő és nevelő, az egész világon elismerést vívott ki magának. Nevezték őt a pedagógia apostolának, új „Kolombusnak”, a gyermeki lélek felfedezőjének. A század elején, mint orvosnő tudományos megfigyeléseivel, kísérleteivel az eddigi nevelési felfogással merőben ellentétes pedagógia alapjait rakta le.  A szabad, boldog, öntudatos ember nevelésén fáradozott egész életen át. A matematika és a természettudományi ismeretek iránti érdeklődése korán megmutatkozott.

Műszaki középiskolába járt, majd a Műegyetemen folytatta tanulmányait. 25 évesen Olaszország első orvosnőjévé avatták. Fiatal orvosként gyermekosztályon dolgozott, és ott hamarosan arra a megállapításra jutott, hogy az értelmi sérülés nemcsak gyógyszerekkel, hanem sokkal inkább pedagógiai eszközökkel korrigálható.

 

Kutatásait két orvosra alapozta:

 - A svájci Itard már régebben a kísérleti pszichológia kialakulásával egyidejűleg, de attól függetlenül foglalkozott tudományos pedagógia kialakulásával.

- Itard tanítványa, Seguin fejlesztette ki a fogyatékosok nevelésére szolgáló különböző módszereket és eszközöket. Montessori módszerének megalapozásában hatottak rá Rousseau, Pestalozzi, Fröbel gondolatai is.

Érdeklődése ettől kezdve a normál pedagógia felé fordult. A pedagógia antropológia című munkájában kifejtette, hogy az orvostudomány és pedagógia szoros kapcsolatban vannak. Egyik sem nélkülözheti a másikat a fejlődő gyermekekkel való foglalkozás során.

 

Pedagógiai elveit, nevelési rendszere

A tudományos pedagógia és orvostudomány legalapvetőbb elveinek figyelembevételével állította össze. A gyermekek fizikai fejlődését antropológiai szempontból figyelte meg és irányította.

Első intézménye a római „ Casa dei bambini”-t 1907-ben alapítja. Elméleti tapasztalatait kiképző tanfolyamokon terjeszti. 1913-tól tartja első nemzetközi tanfolyamát, amelyet azután minden évben megismétel. 1919-ben és attól fogva minden második évben, Londonban tart tanfolyamot, majd később Ausztriában, Hollandiában, Németországban, Olaszországban.

1923-ban az észak-angliai University of Durham tiszteletbeli doktorrá avatja. 1929-ben összehívják az első Nemzetközi Montessori Kongresszust, és itt alakul meg a Nemzetközi Montessori Szövetség, melynek központja később átkerül Amsterdamba és napjainkban is ott működik. Ebben az évben megalakul az Opera Montessori nevű egyesület, mely Rómában székel.

1930-ban, Rómában tartják a XV. Nemzetközi Montessori Tanfolyamot, melynek már magyar résztvevője is van. 1934-ben újra kongresszust tart Rómában, ezen Piaget is részt vesz, aki elvállalja a Svájci Montessori Társaság elnöki tisztjét. Azonban még ebben az évben betiltják Olaszországban az összes Montessori Intézményt, mivel a politikai helyzet túl liberálisnak tartotta azt. Az előzőekben is feltehetően Mussolini Montessori Mariat a világhíre miatt pártfogolta. Úgy gondolhatta, hogy a Montessori pedagógiai rendszer- amelyben talán elsősorban a fegyelmet és a rendet látta meg- az ő erejének és tekintélyének növeléséhez is hozzájárulhat. Montessori 1936-ban Spanyolországba emigrál. Számos Nemzetközi Kongresszust tart. Hosszabb időt tölt Indiában, küzd az analfabetizmus ellen módszerével. 1949-ben végleg visszatér Európába, San Remóban tartott X. Montessori Kongresszuson a béke szempontjából emeli ki a gyermeknevelés fontosságát. A kongresszuson a világ 50 országából, közel 300 pedagógus vett részt.

1950-ben Nobel-díjra terjesztik fel, előadást tart Firenzében az UNESCO közgyűlésén. 1949-ben az Amszterdami Egyetem díszdoktorává választják. 1951-ben, Londonban a Nemzetközi Kongresszuson szerepel utoljára. 1952-ben hirtelen meghal.

Halála után, Amszterdamban, ahol lakott, emlékház és az AMI (Assocaiton Montessori Internationale) központja lett. Munkásságát, pedagógiai módszerét fia, Mario Montessori fejlesztette tovább.

  Annyi bizonyos, hogy a Montessori – intézmények száma egyre nő, mert sokan remélik, hogy módszere korunk legfontosabb nevelési problémáihoz segítséget tud nyújtani.

 

 

Montessori értékei

Miért tarjuk társadalmi kötelességnek Montessori pedagógiájának népszerűsítését és terjesztését ?

 

 Míg a hagyományos pedagógiát alkalmazó iskolákban a gyermekek többsége képességei alatt teljesít, Montessori célja minden egyes gyerek képességeinek maximális fejlesztése. Tudjuk jól, hogy a gyerekek személyiségének fejlettsége nagy mértékben függ  a szociális háttértől. A hagyományos iskolákban ez a különbség még növekszik, mert a kevéssé felkészült gyerekek  nem tudják az átlag gyerekre tervezett tempót követni és ennek következtében egyre  jobban lemaradnak. - Aki kevés szót ismer, az  nem tanul meg egy féléven belül olvasni. Aki nem tanult meg idejében olvasni, az nem tudja értően olvasni a   számtanpéldák szövegét és  egyre kevésbé tudja követni, elsajátítani a tananyagot. A kiemelkedő képességű gyereket pedig a kötött tanterv, a frontális tanítás akadályozza a fejlődésben.

 A Montessori óvodában, iskolában  elsődleges feladata a pedagógusnak, hogy megfigyeljen minden gyereket, és minden gyerek adottságait a saját szintjéről fejlessze tovább. Montessori megszünteti a tanítani-tanulni régi fogalmát. A pedagógus feladata nem a direkt tanítás, hanem olyan feltételek megteremtése, amelyek között  minden gyerek saját tevékenysége során maga fedezi fel a dolgok tulajdonságait, a világ összefüggéseit. Így nemcsak tudásra tesz szert, hanem képességei is fejlődnek. Az iskolák visszajelzése, hogy a Montessori óvodákból jött gyerekek kitűnnek érdeklődésükkel, kreativitásukkal, probléma meglátásukkal, segítőkészségükkel, önállóságukkal gondolkodásban és cselekvésben egyaránt. - A Montessori iskolák  osztályaiban a gyerekek megtanulnak önállóan tanulni és aktívan törekedni a világ megismerésére.

 A Montessori pedagógiának sajátossága az előkészített környezet megteremtése. Ez azt jelenti, hogy az óvodában és az iskolai osztályokban is a gyerekeket fejlesztő eszközökkel  veszi körül, amelyekkel a gyerekek szívesen játszanak/dolgoznak és ez a manipuláció segíti őket  képességeik fejlesztéséhez, az ismeretek megszerzéséhez. A pedagógus feladata a gyereket elvezetni ahhoz az eszközhöz, amelyik fejlettségének megfelel és csak annyit segíteni, amennyire a továbblépéshez szüksége van. A pedagógusnak ezt elsajátítani ezt a magatartást, nehezebb mint a hagyományos tanítás és fegyelmezés. A Montessori  óvodában, iskolában nincs fegyelmezés, mert minden gyere mindig csinál valamit.

 A Montessori óvoda és iskola csökkenti, sokszor megszünteti  a rossz szociális körülmények élő gyerekek lemaradását, ugyanakkor lehetővé teszi a kiemelkedő képességűek gyors felemelkedését és fejlődését.

 

Montessori pedagógiájának időszerűsége

 

            Maria Montessori pedagógiájának időszerűsége napjainkban egyre növekvő és helyességét a legújabb tudományos kutatások is igazolják -– jóllehet alapjait közel száz éve teremtette meg jelenleg is világszerte reneszánszát éli. Ennek egyik oka, hogy a személyiség  olyan értékeit kívánja fejleszteni, amely gyorsan fejlődő társadalmunkban első rendű fontosságú. Ilyenek: önállóság, problémák felismerése, problémamegoldó gondolkodás, sokoldalú kreativitás, az együttműködés képessége. " Nem a tudás mennyisége a fontos, hanem a képességek fejlettsége. "- írja Montessori. Mindennek eredménye lett, hogy a tanulásnak új formáját teremti meg és dolgozza ki. A pedagógus feladata a tanulás feltételeinek megteremtése és az önálló, tevékenykedő gyereket követve a szükséges segítségnyújtás.

          Tehát a tanulás folyamatának szakaszai következőképpen biztosítottak Montessori pedagógiai rendszerében: próbálkozás –gyakorlás – képesség kialakulása – tudás.

 Szerintünk a játék folyamata ehhez hasonló.   Montessori egyik alapvető elve: „Nem a tudás mennyisége a fontos, hanem a képességek fejlettsége.

 A Montessori –pedagógia kialakítása óta a társadalom látványosan megváltozott a Föld nagy részén, Montessori pedagógiája az új kihívásoknak még szélesebb körben tesz eleget.

  Másik oka, hogy olyan humán értékeket kíván realizálni,  amely társadalmunkban emberséges  fejlődése szempontjából nélkülözhetetlen. Ilyenek: a tolerancia, a másság elfogadása, segítőkészség, a különböző  népek kultúrájának megismerése és  értékelése, mint a békés egymás mellet élés feltétele, a biológiai egyensúly felismerése. a természet szeretete, a környezet védelme.

  A rendszerváltás után különböző reformpedagógiai irányzatok terjedtek el Magyarországon. A Montessori pedagógia gyökerei visszanyúlnak az 1920-as évekig. Ebben az időszakban a magán szférában már alkalmazott módszer volt. 1991-ben  megalakult a Magyarországi Montessori Egyesület. A növekvő tagsága azóta az ország egész területén bázisokat alakított ki, amelyeket  Budapestről a vezetőség koordinál. A tagság létszámának növekedésével olyan széles érdeklődés jelentkezett, melynek kielégítésére anyagi lehetőségeink beszűkültek.

 

A megnövekedett igények szükségessé teszik, hogy létrehozzunk egy olyan Montessori Oktatási Központot, mely tartalmazza a

  •  -  Montessori pedagógus képzést több szinten

  •  - a szülők felé irányuló tanácsadást

  • -  az Egyesület adminisztratív tevékenységét

  • -  az óvodai-iskolai bemutató gyerekcsoportokat

  •  - a nemzetközi kapcsolatok ápolását és továbbfejlesztését

  • - a közoktatáson belül a reformpedagógiák minőségbiztosítását.

 

Egyesületünk Magyarországon az egyetlen olyan szervezet, melynek feladata Montessori pedagógia országos szintű elterjesztése.

 

 

Budapest, 2021. március  20.

Stefán Mariann elnök

Magyarországi Montessori Egyesület