A TANFOLYAM CÍME:   MONTESSORI ALAPTANFOLYAM 

Alapítási engedély:  OM 100 004/233/2011

Indítási engedély:     OM 175 6 223/ 2005    

Tanfolyam szervező:

MAGYARORSZÁGI MONTESSORI EGYESÜLET

Tanfolyamvezetők:

Stefán Mariann, Bencsik Lászlóné   

Helyszín: GYERMEKSZIGET MONTESSORI ÓVODA

1039. Bp. Zipernowsky u. 2.   

Óraszám: 80 órás, akkreditált, 80 kredit pont   

Időpont:

Létszám: Éves tanfolyam: 

Havi két alkalommal, délelőtt, 9-13h 

Ill. havi egy alkalom, gyakorlat: összevonva

Max: 20 fő

Intenzív tanfolyam:

Két hétvége (4 nap) elmélet

A gyakorlat egyéni időpontokban.

A tanfolyam indítása megfelelő létszámú jelentkező esetén történik.   

Részvételi díj összege: 80 000 Ft    

A továbbképzés célja: Olyan pedagógus szakemberek továbbképzése, akik a Montessori pedagógia szemléletmódjára alapozva, széleskörű más alternatív pedagógiákra is kitekintő pedagógiai elméleti és gyakorlati tudásuk birtokában, képesek az oktatás-nevelés eredményességét növelő Montessori eszközök szakszerű alkalmazására.  A képzés eredményeként e pedagógusok innovációs készségre és pedagógiai módszertani kultúrára tesznek szert. Hatékonyan tudnak tevékenykedni egyrészt Montessori intézményekben és képesek lesznek az új módszertani megoldások alkalmazására. A tanfolyam elvégzése eredményeképp képesek lesznek önállóan olyan tantervet készíteni, mellyel elindíthatnak és működtethetnek Montessori módszerrel működő óvodát ill. iskolát.   

Kiknek ajánljuk a tanfolyamot? Óvodapedagógusok, tanítók, pszichológusok, fejlesztő pedagógusok, stb.   

Hallgatói teljesítménymérés: Szakdolgozat megírása, esszék leadása, gyakorlati vizsga, 20 db Montessori didaktikai eszköz elkészítése  

 

MONTESSORI ALAPTANFOLYAMI TEMATIKA - Éves

Előadás I. 

Helye: Gyermeksziget Montessori Óvoda - Bp.  III.  Zipernowsky Károly u. 2. 

Előadó: Stefán Mariann

A tanfolyam megnyitása.

A Montessori pedagógia hazai hagyományai, jelenlegi elterjedtsége hazánkban.

A Magyarországi Montessori Egyesület működésének ismertetése.

A Montessori pedagógia legfontosabb elvei, alkalmazása óvodában.

A Montessori eszközök funkciója. 

A Montessori rendszer hiányosságai és korrigálása. A játék fontossága az óvodában. 

A környezet kialakítása. Pedagógiai és esztétikai szempontok.

Művészeti nevelés, ének, zene, testnevelés a Montessori csoportban.

Ünnepek, ünnepélyek.

Tanulás, játék, munka

Előadás II. 

Helye: Gyermeksziget Montessori Óvoda - Bp.  III.  Zipernowsky Károly u. 2. 

Előadó: Stefán Mariann

Tájékoztatás a tanfolyam menetéről, követelményeiről.  Jelenlét, esszék, eszközök, készítése.

A záró dolgozat és a gyakorlati vizsga követelményeinek ismertetése.

A mindennapi élet gyakorlatára felkészítő tevékenységek.

Az érzékelést fejlesztő eszközökről általában.

Az eszközök közös tulajdonságai.

A bemutatás fokozatai. A három lépcsős lecke. 

Szociális élet az óvodában. A pedagógus személyisége, feladatai.

A csendjáték.

Az egyes eszközök bemutatása és ismertetése.

Eszközkészítés: otthon

Gyakorlat I.

Helye: Gyermeksziget Montessori Óvoda - Bp.  III.  Zipernowsky Károly u. 2. 

Gyak.vezető: Bencsik Lászlóné

Csoportmegfigyelés, szempontok: tevékenykedés a mindennapi életre felkészítő eszközökkel.

Egyéni munka: gyakorlás a mindennapi életre felkészítő   (praktikus) eszközökkel.

Feladat: esszé írása a megfigyelésről.

Előadás III. 

Helye: Gyermeksziget Montessori Óvoda - Bp.  III.  Zipernowsky Károly u. 2. 

Előadó: Stefán Mariann

Az érzékelést fejlesztő eszközök bemutatása és ismertetése.

Eszközkészítés:otthon

Gyakorlat II.  

Helye: Gyermeksziget Montessori Óvoda - Bp.  III.  Zipernowsky Károly u. 2. 

Gyak.vezető: Bencsik Lászlóné

Csoportmegfigyelés, szempontok: játék az érzékelést fejlesztő eszközökkel.

Egyéni munka: gyakorlás az érzékelést fejlesztő eszközökkel.

Feladat: esszé írása a megfigyelésről.

Előadás IV. 

Helye: Gyermeksziget Montessori Óvoda - Bp.  III.  Zipernowsky Károly u. 2. 

Előadó:  Stefán Mariann

Az írás és olvasás előkészítése az óvodában.

A beszélt és írott nyelv.

Kommunikáció, rajz.  

A kéz előkészítése. 

Távlati célok a művészeti nevelés kapcsán.

Eszközkészítés

Gyakorlat III. 

Helye:  Montessori Maria Kéttannyelvű óvoda  - 1214. Bp. Akácfa utca 20.   

Gyak.vezető: Hierholczné F.  Tünde 

Csoportmegfigyelés: Az írás-és olvasás előkészítése.   Csendjáték.

Egyéni munka: gyakorlás az írás-és olvasás eszközeivel .

Feladat: esszé írása a megfigyelésről.

Előadás V. 

Helye: Gyermeksziget Montessori Óvoda - Bp.  III.  Zipernowsky Károly u. 2. 

Előadó: Stefán Mariann

Matematika az óvodában.

A matematikai eszközök rendszere.

Matematika a mindennapi életben.

Eszközkészítés:otthon

Gyakorlat IV. 

Helye:  Montessori Maria Kéttannyelvű óvoda  - 1214. Bp. Akácfa utca 20.                                     Gyak.vezető: Hierholczné F.  Tünde 

Csoportmegfigyelés: Tevékenykedés a matematikai eszközökkel.

Egyéni munka: Gyakorlás a matematikai eszközökkel.

Az eredeti Montessori eszközök rendszerének megismerése.

Feladat: Esszé írása a megfigyelésről.

Előadás VI. 

Helye: Gyermeksziget Montessori Óvoda - Bp.  III.  Zipernowsky Károly u. 2. 

Előadó: Bencsik Lászlóné

A kozmikus nevelés megalapozása. A kozmikus nevelés filozófiája.

Fejlődéslélektani szempontok.

Általános módszertani, lépések, a tananyag felépítése.

Az ismeretátadás konkrét lépései.

Állatvilág, növényvilág, geográfia, csillagászat, kísérletek, az időszalag.

Eszközkészítés: otthon

Gyakorlat V. 

Helye: Montessori Maria Kéttannyelvű óvoda - 1214. Bp. Akácfa utca 20. 

Gyak.vezető: Hierholczné F.  Tünde 

Csoportmegfigyelés: A kozmikus nevelés megalapozásának érvényesülése.

Egyéni munka: gyakorlás az eddig megismert eszközökkel.

Feladat: esszé írása a megfigyelésről

Előadás  VII. – Gyakorlat VI. 

Helye:  Gyermeksziget Montessori Óvod a- Bp.  III. Zipernowsky Károly u. 2.

Előadó: Stefán Mariann, Gyak. vezető: Bencsik Lászlóné

A Montessori rendszer kialakulása, világméretű elterjedése.

A Montessori pedagógia időszerűsége.

Dokumentáció: „Hogyan változott a csoportom? Mennyit fejlődtek a gyerekek?

Változott-e és mennyiben saját pedagógiai nézetem és magatartásom?”

Felkészülés a vizsgára, kérdések, problémák megbeszélése.

Záródolgozat beadása. 

Helye: Gyermeksziget Montessori Óvoda - 1039. Bp. III. Zipernowsky Károly u. 2.

Gyakorlati vizsga   

Tanfolyamzárás, Tanúsítványok kiosztása  

Helye: Gyermeksziget Montessori Óvoda - 1039. Bp. III. Zipernowsky Károly u. 2.

MONTESSORI ALAPTANFOLYAMI TEMATIKA - Intenzív

Előadó: Stefán Mariann, Bencsik Lászlóné

Helye: Gyermeksziget Montessori Óvoda - Bp.  III. Zipernowsky K. u.  2.

Nap délelőtt

A tanfolyam megnyitása.

A Montessori rendszer kialakulása, világméretű elterjedése.

A Montessori pedagógia időszerűsége.

A Montessori pedagógia hazai hagyományai, jelenlegi elterjedtsége hazánkban.

A Magyarországi Montessori Egyesület működésének ismertetése.

A Montessori pedagógia legfontosabb elvei, alkalmazása óvodában.

A Montessori eszközök funkciója. 

A Montessori rendszer hiányosságai és korrigálása. A játék fontossága az óvodában. 

A környezet kialakítása. Pedagógiai és esztétikai szempontok.

Művészeti nevelés, ének, zene, testnevelés a Montessori csoportban.

Ünnepek, ünnepélyek.

Tanulás, játék, munka

Nap délután

Tájékoztatás a tanfolyam menetéről, követelményeiről.  Jelenlét, esszék, eszközök, készítése.

A záró dolgozat és a gyakorlati vizsga követelményeinek ismertetése.

A mindennapi élet gyakorlatára felkészítő tevékenységek.

Az érzékelést fejlesztő eszközökről általában.

Az eszközök közös tulajdonságai.

A bemutatás fokozatai. A három lépcsős lecke. 

Szociális élet az óvodában. A pedagógus személyisége, feladatai.

A csendjáték.

Az egyes eszközök bemutatása és ismertetése.

Eszközkészítés: otthon

Nap délelőtt

Az érzékelést fejlesztő eszközök bemutatása és ismertetése.

Eszközkészítés: otthon

Nap délután

Az írás és olvasás előkészítése az óvodában.

A beszélt és írott nyelv.

Kommunikáció, rajz.  

A kéz előkészítése. 

Eszközkészítés: otthon

Nap 

Matematika az óvodában.

A matematikai eszközök rendszere.

Matematika a mindennapi életben.

Eszközkészítés: otthon

Nap

A kozmikus nevelés megalapozása. A kozmikus nevelés filozófiája.

Fejlődéslélektani szempontok.

Általános módszertani, lépések, a tananyag felépítése.

Az ismeretátadás konkrét lépései.

Állatvilág, növényvilág, geográfia, csillagászat, kísérletek, az időszalag.

Eszközkészítés: otthon 

Záródolgozat beadása. 

Gyakorlati vizsga   

Tanfolyamzárás, Tanúsítványok kiosztása  

 

Montessori alaptanfolyam

A Magyarországi Montessori Egyesület 2016. október 11.–tól idén is indítja Montessori tanfolyamát.

A tanfolyam egy éves időtartamú, 80 kredit pontos. Elvégzésekor a hallgató tanúsítványt kap, amely igazolja, hogy elsajátította a Montessori módszer elméleti, filozófiai ismereteit és a módszerhez kapcsolódó Montessori eszközök használatát alkalmazni tudja a gyakorlatban.

A tanfolyam díja: 80.000 Ft, mely a továbbképzési keretből finanszírozható.

Kérjük az intézményvezetőket, bázisvezetőket, hogy a tanfolyam iránt érdeklődő kollégákat értesítsék. A jelentkezéseket e-mailben vagy levélben jelezzék. 

 

Méhes Vera életút

Egy hivatalnok édesapa és háztartásbeli édesanya két gyermeke közül elsőként látott napvilágot 1919 nyarán Méhes Vera.

Vera néni vágya volt a pedagóguspálya, ennek következtében jelentkezett Bélaváry-Burchard Erzsébet Montessori tanfolyamára, majd Montessori gyermekfoglalkoztatót nyitott, amelyet a fasizmus térhódítása miatt 1943-ban megszüntetett.

1942-ben Méhes Vera megismerkedett első férjével Gombosi György művészettörténésszel.

1949 júniusában oklevelet vett át Vera néni az első nevelési munkaversenyen elért eredményéért. Ez idő alatt a Nehézipari Minisztérium óvodájában dolgozott, mint vezető óvónő, majd az Elektromos Ipari technikumban helyezkedett el friss diplomájával, mint politikai gazdaságtan tanár.

Nyugdíjba menetele előtti utolsó években, 1968-74-ig a Teleki Blanka Közgazdasági Szakközépiskolában tanított politikai gazdaságtant.”(B. Méhes, 1971, 608.oldal) Vera néninek sok írása született ebben a témában. B. Méhes Vera ötvenöt évesen 1974-ben ment nyugdíjba.

 

B. Méhes Vera szakmai tevékenysége igen sokrétű.

Az első magyar óvoda alapításának 150. évfordulóján 1978-ban felkérték B. Méhes Verát, hogy tartson előadást a Magyar Tudományos Akadémia emlékülésén, Montessori hatásáról a magyar óvodai nevelésben, majd a következő évben „75 éve nyílt meg a Casa dei Bambini” címmel beszélt a Montessori pedagógiáról. Ezen előadások anyagát az Óvodai Nevelésben is közzétették, így az óvónők is megismerhették e pedagógiai koncepciót.

1983-ban megjelent „Az óvónő és az óvodai játék” című könyve, amely később bekerült az óvóképzés kötelező irodalmába is. A mű azért is fontos, mert az óvónő magatartásával kapcsolatosan, ugyanazokat az elvárásokat olvashatjuk benne, mint Montessori pedagógiájában. A könyv a ma pedagógusának is számtalan megfontolásra méltó jó tanácsot – gondolatot tartalmaz, amelyek alkalmazása által hatékonyabbá tehetjük oktató-nevelő munkánkat. A tankönyv „Ami a szerepjátékból kimaradt” című fejezetében B. Méhes Vera szorgalmazta, hogy a gyermekek játékának fejlesztésére, gazdagítására az óvónők bátran készítsenek feliratokat, táblákat, amelyeken szavakkal, számokkal találkozhatnak, és ezeket felhasználhatják játékuk során. Vera néni statisztikai felméréssel támasztja alá azt a nézetet, hogy „a gyerekek 3 és 6 év között sokkal, több örömmel és eredményesebben ismerkednek a betűkkel, mint később.” (B. Méhes,1982a, 149. o.)

B. Méhes Vera egyetért Montessorival abban, miszerint az eszközökkel az olvasást és az írást játszva, maguktól sajátítják el és szeretik meg a gyermekek már óvodás korban. Ezt a nézetét pedagógiai pályafutása során gyakran hangsúlyozta, ezért azt gondolom, hogy többek között egyik kiemelhető részét képezi szemléletének.  Ezt láthatjuk a „Betűről betűre” (1988) és a „Nagybetűről kisbetűre” (1990) című könyve alapján, illetve különféle cikkeiből, amelyeket megjelentetett e témában, például: „A korai olvasás és írástanulásáról” (Fejlesztő Pedagógia, 1992) „Utak az olvasás tanuláshoz” (Óvodai nevelés,1995) „Megszeretni a betűt” (Család és iskola,1988). Más helyen, így ír a korai olvasás és írástanulásról: „Nem célunk az óvodában, hogy a gyerekek megtanuljanak írni és olvasni, csupán eszközöket, lehetőséget és segítséget nyújtva meg akarjuk könnyíteni, élvezetessé tenni és ezáltal megszerettetni az olvasás és írástanulást.” (B. Méhes,1992, 46. o.) Ezekben a kiadványokban jól érzékelhető Balázs Béla munkásságának hatása.

A fordulat évét jelentette 1990, amikor is a Káposztásmegyeri ÁMK Óvoda vezetője Kovács Anna megkereste Vera nénit, hogy egy csoportban Montessori szellemben szeretnék nevelni a gyermekeket. Dr. Katona Nóra és Dr. Szitó Imre pszichológusok keltették fel az érdeklődésüket. Az alapos felkészülés érdekében belső tanfolyamot szerveztek, mely 1991 szeptemberéig tartott és ősztől kezdődött a munka a csoportban. Az Óvodai Nevelés 1992. márciusi számában megjelent első cikket követően, -amely „A kezdet”-ről szólt és Kovács Anna óvodavezető tollából származik,- a nagy érdeklődésre való tekintettel megalakult a Magyarországi Montessori Egyesület, melynek B. Méhes Vera lett a Tiszteletbeli Elnöke. Vera néni a továbbiakban számtalan meghívást, felkérést kapott országszerte, hogy részletesebben ismertesse Montessori rendszerét.

Időközben a Calderoni cég 1991 őszén kiállítást rendezett Magyarországon a Montessori didaktikai eszközökből, a Budapesti Montessori Társaság szervezésében. A kiállítás iránt nagy volt az érdeklődés, a helyszínen számos vidéki és pesti pedagógussal volt alkalma beszélgetni Vera néninek. Ez alkalommal sok óvónő és tanító kapott indíttatást Montessori pedagógiájának mélyebb megismeréséhez és alkalmazásához. A kiállítás kapcsán az Óvodai Nevelésben jelent meg B. Méhes Verának egy tanulmánya, „ A Montessori eszközök kiállítása ürügyén” - címmel, amelyben az olvasók áttekinthető képet kapnak Montessori pedagógiai rendszeréről. Ezt követően ismételten több budapesti és vidéki pedagógusközösség, óvodai munkaközösség, pedagógiai intézet és óvóképző főiskola hívta meg Vera nénit, hogy előadást tartson.

1992-től évenként tartotta a Montessori alaptanfolyamot, melyre az ország minden részéből érkeztek az érdeklődő pedagógusok, akik a kurzus elvégzését követően sikeres vizsgát tettek. Megjegyzem, Vera néni napjainkban is aktívan részt vesz az alaptanfolyam első előadásainak megtartása által, a kurzusok lebonyolításában.

Az eredeti Montessori-eszközök beszerzése igen költséges volt és ma is fennáll e probléma. Ezért a tanfolyamok, bemutatók során a hallgatók mindig bíztatást kaptak arra nézve, hogy bátran készítsenek az elveknek megfelelő fejlesztő eszközöket, játékokat, amikor már magukénak érzik Montessori-elveit és gyakorlatát.

 „Montessori pedagógiai rendszere és alkalmazása az óvodában” - című könyve utolsó lapján, B. Méhes Vera felhívja a figyelmet a reformpedagógiai irányzatok, köztük a Montessori pedagógia szélesebb körű és nagyobb óraszámban történő megismertetésének fontosságára az óvó és tanítóképző főiskolákon, ahol – a kevés kivételt leszámítva – többségében a három év képzési idő alatt általában 1-1órában ismertetik e pedagógiát. (B.Méhes, 1997b, 82. o.)

1995. október 22-én ünnepélyt rendeztek San Franciscoban a békére nevelésért. Az évfordulót az ENSZ alapokmánya aláírásának 50. évfordulója alkalmából tartották, amely egybeesett Maria Montessori születésének 125. évfordulójával és a San Franciscoban 1915-ben rendezett világkiállítás 80. évfordulójával. Az ünnepély a békére nevelésért különösen fontos a Montessori-mozgalom számára, hiszen Montessori eszményi célja volt a békére nevelés. Vera néni a műsor második részében előadást tartott a magyarországi Montessori-óvodákban folyó békére nevelésről.

1996-ban elhunyt dr. Balázs Béla, Vera néni második férje, aki a Közgazdaságtudományi Egyetem pedagógiai tanszékének docenseként ment nyugdíjba. Ezután is folytatta Vera néni szakmai tevékenységét, melyért 1998-ban a pedagógusnap alkalmából Göncz Árpád Köztársasági Elnöktől átvette a Magyar Köztársaság Ezüst Érdemkereszt kitüntetését. Ugyanebben az évben Vera néni meglátogatta Londonban a Montessori Training Center gyakorló óvodáját. Tapasztalatait a Montessori Műhely című szaklapban tette közzé.

 2001 februárjában a Római Magyar Akadémia meghívására előadást tartott Montessori magyarországi hatásáról. Az előadást nagy érdeklődéssel fogadták, érdekes tapasztalatcserére került sor. (B. Méhes, 2001, 18. o.)

A Magyarországi Montessori Egyesület az elnökségi üléseit rendszeresen Vera néninél tartja. Az évente tartott Montessori-tanfolyamok őszi első előadásain B. Méhes Vera szintén otthonában fogadja hallgatóit.  2008-ban sor került életútjának, pedagógiai pályafutásának lejegyzésére. Boreczky Ágnes: Majdnem száz év címmel jelent meg. 

Méhes Vera utolsó éveiben a Magyarországi Montessori Egyesület szakmai folyóiratának szerkesztésében vett részt. Hatalmas aktivitással gyűjtötte az anyagot a gyakorlatban részt vevő pedagógusok írásaiból. Vera néni napjainkig is aktívan tevékenykedett. A MME tiszteletbeli elnöke, a Montessori Műhely szerkesztője, az utolsó években is folyamatosan megosztotta velünk tapasztalatait, gondolatait cikkein keresztül.

2013 december 2-án hunyt el.