A TANFOLYAM CÍME:   MONTESSORI ALAPTANFOLYAM 

Alapítási engedély:  OM 100 004/233/2011

Indítási engedély:     OM 175 6 223/ 2005    

Tanfolyam szervező:

MAGYARORSZÁGI MONTESSORI EGYESÜLET

Tanfolyamvezetők:

Stefán Mariann, Bencsik Lászlóné   

Helyszín: GYERMEKSZIGET MONTESSORI ÓVODA

1039. Bp. Zipernowsky u. 2.   

Óraszám: 80 órás, akkreditált, 80 kredit pont   

MONTESSORI ALAPTANFOLYAMI TEMATIKA

( 2 éves kortól- 6-7 éves korosztály számára)

 

Tematika   2020-2021

 

2020.10.13.

Előadás I. helye: Gyermeksziget Montessori Óvoda - Bp.  III. Zipernowsky Károly u.2.

Előadó: Stefán Mariann

 

A tanfolyam megnyitása.

A Montessori pedagógia hazai hagyományai, jelenlegi elterjedtsége hazánkban.

A Magyarországi Montessori Egyesület működésének ismertetése.

 

A Montessori pedagógia legfontosabb elvei, alkalmazása óvodában.

A Montessori eszközök funkciója.

A Montessori rendszer hiányosságai és korrigálása. A játék fontossága a bölcsödében és az óvodában.

A környezet kialakítása. Pedagógiai és esztétikai szempontok.

Művészeti nevelés, ének, zene, testnevelés a Montessori csoportban.

Ünnepek, ünnepélyek.

Tanulás, játék, munka

 

2020.10.27.          

Előadás II. helye: Gyermeksziget Montessori Óvoda - Bp.  III. Zipernowsky Károly u. 2.

Előadó: Stefán Mariann

 

Tájékoztatás a tanfolyam menetéről, követelményeiről.  Jelenlét, esszék, eszközök, készítése.

A záró dolgozat és a gyakorlati vizsga követelményeinek ismertetése.

 

A mindennapi élet gyakorlatára felkészítő tevékenységek.

Az érzékelést fejlesztő eszközökről általában.

Az eszközök közös tulajdonságai.

A bemutatás fokozatai. A három lépcsős lecke.

Szociális élet a bölcsödében és az óvodában. A pedagógus személyisége, feladatai.

A csendjáték.

Az egyes eszközök bemutatása és ismertetése.

Eszközkészítés: otthon

 

2020.11.10.

Gyakorlat I. helye: Gyermeksziget Montessori Óvoda - Bp.  III. Zipernowsky Károly u. 2.

Gyak.vezető: Bencsik Lászlóné

 

Csoportmegfigyelés, szempontok: tevékenykedés a mindennapi életre felkészítő eszközökkel.

Egyéni munka: gyakorlás a mindennapi életre felkészítő   (praktikus) eszközökkel.

Feladat: esszé írása a megfigyelésről.

 

2020.11.24. 

Előadás III. helye: Gyermeksziget Montessori Óvoda - Bp.  III. Zipernowsky Károly u. 2.

Előadó: Stefán Mariann

 

Az érzékelést fejlesztő eszközök bemutatása és ismertetése.

Bölcsődei és óvodai alkalmazási lehetőségek

Eszközkészítés: otthon

 

2021.01.12.

Gyakorlat II.  helye: Gyermeksziget Montessori Óvoda - Bp.  III. Zipernowsky Károly u. 2.

Gyak.vezető: Bencsik Lászlóné

 

Csoportmegfigyelés, szempontok: játék az érzékelést fejlesztő eszközökkel.

Egyéni munka: gyakorlás az érzékelést fejlesztő eszközökkel.

Feladat: esszé írása a megfigyelésről.

 

2021.01.26.

Előadás IV. helye: Gyermeksziget Montessori Óvoda - Bp.  III. Zipernowsky Károly u. 2.

Előadó: Stefán Mariann

Az írás és olvasás előkészítése az óvodában.

A beszélt és írott nyelv.

Kommunikáció, rajz.  

A kéz előkészítése./ bölcsődei és óvodai gyakorlatok.  

Távlati célok a művészeti nevelés kapcsán.

Eszközkészítés

 

 

2021.02.9.

Gyakorlat III. helye:  Montessori Maria Kéttannyelvű óvoda  - 1214. Bp. Akácfa utca 20. 

Gyak.vezető: Hierholczné F.  Tünde

 

Csoportmegfigyelés: Az írás-és olvasás előkészítése.   Csendjáték.

Egyéni munka: gyakorlás az írás-és olvasás eszközeivel.

Feladat: esszé írása a megfigyelésről.

 

2021.02.23.  

Előadás V. helye: Gyermeksziget Montessori Óvoda - Bp.  III. Zipernowsky Károly u. 2.

Előadó: Stefán Mariann

Külső világ megismerési lehetőségei a bölcsödében, matematikai előgyakorlatok, tapasztalatszerzés.

Matematika az óvodában.

A matematikai eszközök rendszere.

Matematika a mindennapi életben.

Eszközkészítés: otthon

 

2021.03.19.   

Gyakorlat IV. helye: Montessori Maria Kéttannyelvű óvoda  - 1214. Bp. Akácfa utca 20.  

Gyak.vezető: Hierholczné F.  Tünde

 

Csoportmegfigyelés: Tevékenykedés a matematikai eszközökkel.

Egyéni munka: Gyakorlás a matematikai eszközökkel.

Az eredeti Montessori eszközök rendszerének megismerése.

Feladat: Esszé írása a megfigyelésről.

 

2021.03.23. 

Előadás: VI. helye: Gyermeksziget Montessori Óvoda - Bp.  III. Zipernowsky Károly u. 2.

Előadó: Bencsik Lászlóné

 

A kozmikus nevelés megalapozása. A kozmikus nevelés filozófiája.

Fejlődéslélektani szempontok.

Általános módszertani, lépések, a tananyag felépítése.

Az ismeretátadás konkrét lépései.

Állatvilág, növényvilág, geográfia, csillagászat, kísérletek, az időszalag.

Eszközkészítés: otthon

2021.04.06.

Gyakorlat V. helye: Montessori Maria Kéttannyelvű óvoda - 1214. Bp. Akácfa utca 20.

Gyak.vezető: Hierholczné F.  Tünde

                                                  

Csoportmegfigyelés: A kozmikus nevelés megalapozásának érvényesülése.

Egyéni munka: gyakorlás az eddig megismert eszközökkel.

Feladat: esszé írása a megfigyelésről

 

2021.04.20.     

Előadás VII. – Gyakorlat VI. helye: Gyermeksziget Montessori Óvoda - Bp.III. Zipernowsky u 2.

Előadó: Stefán Mariann, Gyak. vezető: Bencsik Lászlóné

 

A Montessori rendszer kialakulása, világméretű elterjedése.

A Montessori pedagógia időszerűsége.

Dokumentáció: „Hogyan változott a csoportom? Mennyit fejlődtek a gyerekek?

Változott-e és mennyiben saját pedagógiai nézetem és magatartásom?”

Felkészülés a vizsgára, kérdések, problémák megbeszélése.

 

2021.05. 18. 

Záródolgozat beadásának időpontja.

Helye: Gyermeksziget Montessori Óvoda - 1039. Bp. III. Zipernowsky Károly u. 2.

 

2021. 05.25.

Gyakorlati vizsga  

Tanfolyamzárás, Tanúsítványok kiosztása 

Helye: Gyermeksziget Montessori Óvoda - 1039. Bp. III. Zipernowsky Károly u. 2.

 

  

 

Stefán Mariann                                                                  Bencsik Lászlóné

MME elnök, tanfolyam vezető                                         tanfolyam vezető