A MAGYARORSZÁGI MONTESSORI EGYESÜLET EDDIGI MŰKÖDÉSÉRŐL

 

Az Egyesülete  1992. május 12.-én alapította   20  igényes és  céltudatos pedagógus. Figyelembe véve a harmincas években megalakult  Magyar Montessori Egyesület programját és  a hazai  Montessori  pedagógia  hagyományát  napjaink elvárásaihoz igazodva alkották meg az Egyesület alapszabályzatát és működési rendjét.

 

Az Egyesület vezetősége céljainak elérése érdekében a következő tevékenységeket folytatta:

 

1./ Előadások a Montessori pedagógiáról  szerte az országban.

2/  Újabb pedagógusok bevonása az Egyesület munkájába, melynek jelenleg kb. 450 tagja van.

 

A szervezeti élet pedagógiai hatékonysága érdekében a tagság 8 területi körben dolgozik.

A területi körök vezetői legtapasztaltabb és legjobban képzett Montessori pedagógusok.

Óvodájuk a terület bázis óvodája, amelyben előadásokat, helyi és országos bemutatókat, nyílt napokat tartanak. Területi körök a következő helyeken működnek: Budapest, Pest-megye, Dél-Alföld, Ózd, Nyíregyháza, Pécs, Székesfehérvár, Szombathely,Debrecen. Vezetőik az Egyesület vezetőségének tagjai. Igy biztosíthatjuk a folyamatos  együttműködést, a tapasztalatcserét, a  közös programokat.

 

3/  Minden tanévben alapfokú Montessori tanfolyam szervezése, első sorban óvónők, tanítók és szakmai segítőik számára.

A tanfolyam 9 előadásból és 7 óvodai bemutatóval egybekötött gyakorlati foglalkozásból állt. Az előadásokat B.Méhes Vera és az egyesület vezetőségi tagjai tartják, a bemutatókat  Bencsik Lászlóné, a bázis óvoda óvónője- Eddig kb. 280 pedagógus végezte el tanfolyamunkat.

A tanfolyam 1999 óta akkreditált. ( T30007731-911/1999).       

 

 4./ 1996-ban az Egyesület meghívására 3 napos tanfolyamot tartott Renilde Montessori, Maria Montessori unokája, jelenleg a Nemzetközi Montessori Egyesület (AMI) elnöke . Így  közvetlenül  kaphattunk tájékoztatást Maria Montessori életéről, nézeteiről, pedagógiájáról.

 

5./Az Egyesület szervezésében Németh Károly geológus, Montessori pedagógus "A kozmikus nevelés Montessori pedagógiájában" címmel 40 hallgató részvételével tartott, 250 órás tanfolyamot

 

6./ Az Egyesület felterjesztésére a Magyarországi  Montessori Óvodai Programot az OKI(Országos Közoktatási Központ) alternatív választható programként elfogadta és bárki az  Internetről lehívhatja és alkalmazhatja.

 

7./ Az Egyesület vezetőségéből  Stefán Mariann, Bencsik Lászlóné és Bozsogi Jánosné, Bogda Lajosné  szakértőként a Reformpedagógia és Montessori pedagógia területén  Országos Szakértők.

 

8./ Az Egyesület honlapja felkerült az Internetre, onnan bárki lehívhatja.   ( www.montessori.hu)

 

9./ Az Egyesület megalakulása óta évente kétszer jelenik meg szakmai lapunk "Montessori Műhely" címmel. Célja a hazai Montessori hagyományok ápolása, a pedagógiai elméleti képzettség emelése, a Montessori gyakorlat eseteinek folyamatos bemutatása, külföldi tanulmányi utak beszámolóinak közlése, Montessori folyóirat és könyvszemle ,( Szerkesztők: B.Méhes Vera, Bozsogi Jánosné ).

 

11./ Az Egyesület keretében működő Montessori óvodai csoportok száma utolsó felméréseink szerint Budapesten  54, vidéken 75., Montessori iskolai osztályok: Budapesten I.ker. Batthyány Lajos általános iskola, Keveháza  utcai általános iskola, Heltai G. általános iskola osztályai

 

10. / Nemzetközi kapcsolataink egyre gazdagodnak.

Folyamatos kapcsolatban vagyunk a Nemzetközi Montessori Központtal (Association Montessori International, AMI),az Észak-Amerikai Montessori Központtal (NAMTA), a Londoni Montessori központtal. Ezek kiadványait rendszeresen megkapjuk és cserébe a Montessori Műhelyt rendszeresen küldjük. Kapcsolatban vagyunk az Olasz Montessori Központtal (OperaMontessori Nationale), B. Méhes Vera a Római Magyar Akadémián előadást tartott "Montessori hatásáról Magyarországon" címmel .Magyar nyelvű Montessori kiadványaink bekerültek a nemzetközi Montessori bibliográfiába .-

Az Egyesület tagjai közül többen jártak külföldön tanulmányúton.Pl. Svédországban, Bajorországban, Ausztriában, Olaszországban, Londonban.

 

Az egyesület, kapcsolatot tart  a Shoong  Ching Ling Magyar gyermekbarát alapítvánnyal, és 2001. Októberben  az egyesület elnöke, látogatást tett, Kínában, Shanghaiban. Látogatása során, óvodákat, (Montessori ) iskolákat látogatott meg.

 • -az egyesület közhasznú szervezetté vált : 2001. Szeptember. 21. ( 9. PL. 69086/10)

 • - a CRS Belgrádi oktatási szervezet, Montessori tanfolyamra  3x 10 fő pedagógust delegált a 2001- es tanévben.

 • - a Szabadkai- Nasa radost – iskoláskor előtti szervezete, 14 pedagógust delegált Montessori tanfolyamra. 2002. Február 2-8 –ig.

 • - 2002. Május 16- 20 –ig, Nemzetközi  Montessori Konferencia volt Rómában. Az egyesület elnöke és Puxler Andrea Montessori tanár képviselte  és számolt be a Magyarországi Montessori mozgalomról.

 • -2004. Október 29-30-ig tartott az Európai Montessori  Társaság, Nemzetközi Konferenciája, melyen az egyesület négy kollégát delegált. A Konferencia helye: Prágában volt.

 • -2004. –ben a Magyarországi Montessori Egyesület, belépett az Európai Nemzetközi Montessori  Társaság tagjai közé. Folyamatosan  információt kapunk a világban történő Montessori  szakmai programokról, a módszer  legújabb kutatásairól.

 • -2004-től az ELTE Tudományegyetemmel közösen akkreditált Montessori szakpedagógusi képzést indítottunk. ( négy féléves, 560 órás)

 • -2005-ben a Montessori egyesület, akkreditátatta az „ Emelt szintű Montessori tanfolyamát, melyet a már Montessori módszert ismerő pedagógusoknak tart.

 • -2005. Tavaszán, Göteborgi pedagógusok tettek látogatást , bázisóvodánkba, iskolába. ( kilenc kolléga, elismeréssel nyilatkozott a látottakról.)

 • -Hollandiából is látogatást tettek Montesssori kollégák és  tapasztalatcserére hívtak Magyar kollégákat.

 • -A területi bázisok továbbra is évente két alkalommal, két napos szakmai Napot tartanak, melyen neves pedagógusok, meghívott külföldi Montessori kollégák vesznek részt. A rendezvények az ország minden pontjáról várják  a Montessori  és érdeklődő kollégákat.

 • -2007 január Centenáriumi Világkonferencián való részvétel (3 fő)

 • (100 éve nyílt meg az első Casa dei Banbini)

2007. november 11.-én Magyarországi Centenáriumi Ünnepség megszervezése és lebonyolítása. Az ország minden részéből részt vettek Montessori pedagógusok és érdeklődő szakemberek. (résztvevő létszám: 256 fő)

 

2008. március 25. Nyíregyházi Montessori Napok-(szakmai bemutató)

Iskolai szekció, működése, tapasztalatcsere( 3 alkalom)

 

2008. október 12-16-ig ,Nemzetközi Montessori Konferencia Oxfordba. ( 6 fő delegálás)

 

-2009. Február, Magyar pedagógiai eredmények, gyakorlati leírások megjelentetése külföldi szaklapokban.

 

2009. június, Montessori Országos Közgyűlés  - Ünnepséggel egybekötött

 • - B. Méhes Vera a magyar Montessori mozgalom újraalapítójának,

 • - 90. Éves születésnapi ünnepsége. Megjelent kollégák ( 450 fő )

Maria Montessori „ Egy élet a gyermekekért „ című életrajzi olasz film, magyarra fordítása és a Montessori pedagógusoknak való bemutatása (2009.október hónapban.

 

2009. Maria Montessori:    A gyermek a családban Montessori otthon című művének, fordítása és jegyzetszerű kiadása  

2010. KEOP pályázat Szelektív Hulladékgyűjtés megismerését célzó nap óvodásoknak, kisiskolásoknak és szüleiknek .

 • - Résztvevők: III. kerületi, Szolnok és környéke  óvodásai és szüleik

 • - Európai Konferencián való részvétel  Bad Honnef.

Budapest. 2010 . szeptember  01.

                                                             Stefán Mariann elnök

                                              Magyarországi Montessori Egyesület