Méhes Vera életút

Egy hivatalnok édesapa és háztartásbeli édesanya két gyermeke közül elsőként látott napvilágot 1919 nyarán Méhes Vera.

Vera néni vágya volt a pedagóguspálya, ennek következtében jelentkezett Bélaváry-Burchard Erzsébet Montessori tanfolyamára, majd Montessori gyermekfoglalkoztatót nyitott, amelyet a fasizmus térhódítása miatt 1943-ban megszüntetett.

1942-ben Méhes Vera megismerkedett első férjével Gombosi György művészettörténésszel.

1949 júniusában oklevelet vett át Vera néni az első nevelési munkaversenyen elért eredményéért. Ez idő alatt a Nehézipari Minisztérium óvodájában dolgozott, mint vezető óvónő, majd az Elektromos Ipari technikumban helyezkedett el friss diplomájával, mint politikai gazdaságtan tanár.

Nyugdíjba menetele előtti utolsó években, 1968-74-ig a Teleki Blanka Közgazdasági Szakközépiskolában tanított politikai gazdaságtant.”(B. Méhes, 1971, 608.oldal) Vera néninek sok írása született ebben a témában. B. Méhes Vera ötvenöt évesen 1974-ben ment nyugdíjba.

 

B. Méhes Vera szakmai tevékenysége igen sokrétű.

Az első magyar óvoda alapításának 150. évfordulóján 1978-ban felkérték B. Méhes Verát, hogy tartson előadást a Magyar Tudományos Akadémia emlékülésén, Montessori hatásáról a magyar óvodai nevelésben, majd a következő évben „75 éve nyílt meg a Casa dei Bambini” címmel beszélt a Montessori pedagógiáról. Ezen előadások anyagát az Óvodai Nevelésben is közzétették, így az óvónők is megismerhették e pedagógiai koncepciót.

1983-ban megjelent „Az óvónő és az óvodai játék” című könyve, amely később bekerült az óvóképzés kötelező irodalmába is. A mű azért is fontos, mert az óvónő magatartásával kapcsolatosan, ugyanazokat az elvárásokat olvashatjuk benne, mint Montessori pedagógiájában. A könyv a ma pedagógusának is számtalan megfontolásra méltó jó tanácsot – gondolatot tartalmaz, amelyek alkalmazása által hatékonyabbá tehetjük oktató-nevelő munkánkat. A tankönyv „Ami a szerepjátékból kimaradt” című fejezetében B. Méhes Vera szorgalmazta, hogy a gyermekek játékának fejlesztésére, gazdagítására az óvónők bátran készítsenek feliratokat, táblákat, amelyeken szavakkal, számokkal találkozhatnak, és ezeket felhasználhatják játékuk során. Vera néni statisztikai felméréssel támasztja alá azt a nézetet, hogy „a gyerekek 3 és 6 év között sokkal, több örömmel és eredményesebben ismerkednek a betűkkel, mint később.” (B. Méhes,1982a, 149. o.)

B. Méhes Vera egyetért Montessorival abban, miszerint az eszközökkel az olvasást és az írást játszva, maguktól sajátítják el és szeretik meg a gyermekek már óvodás korban. Ezt a nézetét pedagógiai pályafutása során gyakran hangsúlyozta, ezért azt gondolom, hogy többek között egyik kiemelhető részét képezi szemléletének.  Ezt láthatjuk a „Betűről betűre” (1988) és a „Nagybetűről kisbetűre” (1990) című könyve alapján, illetve különféle cikkeiből, amelyeket megjelentetett e témában, például: „A korai olvasás és írástanulásáról” (Fejlesztő Pedagógia, 1992) „Utak az olvasás tanuláshoz” (Óvodai nevelés,1995) „Megszeretni a betűt” (Család és iskola,1988). Más helyen, így ír a korai olvasás és írástanulásról: „Nem célunk az óvodában, hogy a gyerekek megtanuljanak írni és olvasni, csupán eszközöket, lehetőséget és segítséget nyújtva meg akarjuk könnyíteni, élvezetessé tenni és ezáltal megszerettetni az olvasás és írástanulást.” (B. Méhes,1992, 46. o.) Ezekben a kiadványokban jól érzékelhető Balázs Béla munkásságának hatása.

A fordulat évét jelentette 1990, amikor is a Káposztásmegyeri ÁMK Óvoda vezetője Kovács Anna megkereste Vera nénit, hogy egy csoportban Montessori szellemben szeretnék nevelni a gyermekeket. Dr. Katona Nóra és Dr. Szitó Imre pszichológusok keltették fel az érdeklődésüket. Az alapos felkészülés érdekében belső tanfolyamot szerveztek, mely 1991 szeptemberéig tartott és ősztől kezdődött a munka a csoportban. Az Óvodai Nevelés 1992. márciusi számában megjelent első cikket követően, -amely „A kezdet”-ről szólt és Kovács Anna óvodavezető tollából származik,- a nagy érdeklődésre való tekintettel megalakult a Magyarországi Montessori Egyesület, melynek B. Méhes Vera lett a Tiszteletbeli Elnöke. Vera néni a továbbiakban számtalan meghívást, felkérést kapott országszerte, hogy részletesebben ismertesse Montessori rendszerét.

Időközben a Calderoni cég 1991 őszén kiállítást rendezett Magyarországon a Montessori didaktikai eszközökből, a Budapesti Montessori Társaság szervezésében. A kiállítás iránt nagy volt az érdeklődés, a helyszínen számos vidéki és pesti pedagógussal volt alkalma beszélgetni Vera néninek. Ez alkalommal sok óvónő és tanító kapott indíttatást Montessori pedagógiájának mélyebb megismeréséhez és alkalmazásához. A kiállítás kapcsán az Óvodai Nevelésben jelent meg B. Méhes Verának egy tanulmánya, „ A Montessori eszközök kiállítása ürügyén” - címmel, amelyben az olvasók áttekinthető képet kapnak Montessori pedagógiai rendszeréről. Ezt követően ismételten több budapesti és vidéki pedagógusközösség, óvodai munkaközösség, pedagógiai intézet és óvóképző főiskola hívta meg Vera nénit, hogy előadást tartson.

1992-től évenként tartotta a Montessori alaptanfolyamot, melyre az ország minden részéből érkeztek az érdeklődő pedagógusok, akik a kurzus elvégzését követően sikeres vizsgát tettek. Megjegyzem, Vera néni napjainkban is aktívan részt vesz az alaptanfolyam első előadásainak megtartása által, a kurzusok lebonyolításában.

Az eredeti Montessori-eszközök beszerzése igen költséges volt és ma is fennáll e probléma. Ezért a tanfolyamok, bemutatók során a hallgatók mindig bíztatást kaptak arra nézve, hogy bátran készítsenek az elveknek megfelelő fejlesztő eszközöket, játékokat, amikor már magukénak érzik Montessori-elveit és gyakorlatát.

 „Montessori pedagógiai rendszere és alkalmazása az óvodában” - című könyve utolsó lapján, B. Méhes Vera felhívja a figyelmet a reformpedagógiai irányzatok, köztük a Montessori pedagógia szélesebb körű és nagyobb óraszámban történő megismertetésének fontosságára az óvó és tanítóképző főiskolákon, ahol – a kevés kivételt leszámítva – többségében a három év képzési idő alatt általában 1-1órában ismertetik e pedagógiát. (B.Méhes, 1997b, 82. o.)

1995. október 22-én ünnepélyt rendeztek San Franciscoban a békére nevelésért. Az évfordulót az ENSZ alapokmánya aláírásának 50. évfordulója alkalmából tartották, amely egybeesett Maria Montessori születésének 125. évfordulójával és a San Franciscoban 1915-ben rendezett világkiállítás 80. évfordulójával. Az ünnepély a békére nevelésért különösen fontos a Montessori-mozgalom számára, hiszen Montessori eszményi célja volt a békére nevelés. Vera néni a műsor második részében előadást tartott a magyarországi Montessori-óvodákban folyó békére nevelésről.

1996-ban elhunyt dr. Balázs Béla, Vera néni második férje, aki a Közgazdaságtudományi Egyetem pedagógiai tanszékének docenseként ment nyugdíjba. Ezután is folytatta Vera néni szakmai tevékenységét, melyért 1998-ban a pedagógusnap alkalmából Göncz Árpád Köztársasági Elnöktől átvette a Magyar Köztársaság Ezüst Érdemkereszt kitüntetését. Ugyanebben az évben Vera néni meglátogatta Londonban a Montessori Training Center gyakorló óvodáját. Tapasztalatait a Montessori Műhely című szaklapban tette közzé.

 2001 februárjában a Római Magyar Akadémia meghívására előadást tartott Montessori magyarországi hatásáról. Az előadást nagy érdeklődéssel fogadták, érdekes tapasztalatcserére került sor. (B. Méhes, 2001, 18. o.)

A Magyarországi Montessori Egyesület az elnökségi üléseit rendszeresen Vera néninél tartja. Az évente tartott Montessori-tanfolyamok őszi első előadásain B. Méhes Vera szintén otthonában fogadja hallgatóit.  2008-ban sor került életútjának, pedagógiai pályafutásának lejegyzésére. Boreczky Ágnes: Majdnem száz év címmel jelent meg. 

Méhes Vera utolsó éveiben a Magyarországi Montessori Egyesület szakmai folyóiratának szerkesztésében vett részt. Hatalmas aktivitással gyűjtötte az anyagot a gyakorlatban részt vevő pedagógusok írásaiból. Vera néni napjainkig is aktívan tevékenykedett. A MME tiszteletbeli elnöke, a Montessori Műhely szerkesztője, az utolsó években is folyamatosan megosztotta velünk tapasztalatait, gondolatait cikkein keresztül.

2013 december 2-án hunyt el.