MAGYARORSZÁGI MONTESSORI EGYESÜLET CÉLJA,

hogy Montessori pedagógiai rendszerét minél szélesebb körben ismerni. Munkája eddig is erre irányult, de bővítése önerőből, illetve önkormányzati és pályázatok alkalmi támogatásából nem lehetséges. Ezért elengedhetetlen szükséglet olyan sponzor(ok) támogatása, aki(k) vállalják az Egyesület tervezett munkája tárgyi és személyi  feltételeinek költségeit.

 

Az Egyesület céljai megvalósítása érdekében:

 

·        Kapcsolatot létesít minden állami, önkormányzati, társadalmi és gazdálkodó szervezettel, amely elősegíti a célok megvalósítását.

·        Nemzetközi kapcsolatokat épít ki.

·        Az Egyesületen belül tagozatokat, munkacsoportokat alakíthat, alapítványokat hozhat létre.

·        Kiegészítő jelleggel gazdasági-vállalkozási tevékenységet folytathat.

 

Az Egyesület feladatai:

 

·        Biztosítja a működéshez szükséges személyi, tárgyi és anyagi feltételeket

·        A tagokat érintő, szakmai kérdésekben véleményt nyilvánít, védi tagjai szakmai érdekeit.

·        Elősegíti a Montessori módszert alkalmazni kívánó pedagógusok szakmai kiképzését, illetve továbbképzését

·        Külföldi és hazai tapasztalatcseréket szervez.

·        Követi a külföldi szakirodalmat, gondoskodik annak magyarra fordításáról és terjesztéséről szakmai körökben.

·        Elősegíti a speciális didaktikus eszközök alkalmazásának terjedését.

·        Ösztönzi a módszer korszerűsítésére irányuló munkákat, a módszert illetú szakmai megbeszéléseket, publikációkat.

·        Együttműködik a Montessori módszerrel foglalkozó más szakmai közösségekkel, így különösen a Magyarországon

         Montessori módszerrel működő  állami- és magán intézményekkel.

·        Ápolja a nemzetközi szakmai kapcsolatokat.

 

Az Egyesület elősegíti, hogy tagjai külföldi továbbképzéseken vegyenek részt, illetve szakmai előadásokra külföldi szakembereket hív meg.