A TANFOLYAM CÍME:   MONTESSORI ALAPTANFOLYAM 

Alapítási engedély:  OM 100 004/233/2011

Indítási engedély:     OM 175 6 223/ 2005    

Tanfolyam szervező:

MAGYARORSZÁGI MONTESSORI EGYESÜLET

Tanfolyamvezetők:

Stefán Mariann, Bencsik Lászlóné   

Helyszín: GYERMEKSZIGET MONTESSORI ÓVODA

1039. Bp. Zipernowsky u. 2.   

Óraszám: 80 órás, akkreditált, 80 kredit pont   

Időpont:

Létszám: Éves tanfolyam: 

Havi két alkalommal, délelőtt, 9-13h 

Ill. havi egy alkalom, gyakorlat: összevonva

Max: 20 fő

Intenzív tanfolyam:

Két hétvége (4 nap) elmélet

A gyakorlat egyéni időpontokban.

A tanfolyam indítása megfelelő létszámú jelentkező esetén történik.   

Részvételi díj összege: 80 000 Ft    

A továbbképzés célja: Olyan pedagógus szakemberek továbbképzése, akik a Montessori pedagógia szemléletmódjára alapozva, széleskörű más alternatív pedagógiákra is kitekintő pedagógiai elméleti és gyakorlati tudásuk birtokában, képesek az oktatás-nevelés eredményességét növelő Montessori eszközök szakszerű alkalmazására.  A képzés eredményeként e pedagógusok innovációs készségre és pedagógiai módszertani kultúrára tesznek szert. Hatékonyan tudnak tevékenykedni egyrészt Montessori intézményekben és képesek lesznek az új módszertani megoldások alkalmazására. A tanfolyam elvégzése eredményeképp képesek lesznek önállóan olyan tantervet készíteni, mellyel elindíthatnak és működtethetnek Montessori módszerrel működő óvodát ill. iskolát.   

Kiknek ajánljuk a tanfolyamot? Óvodapedagógusok, tanítók, pszichológusok, fejlesztő pedagógusok, stb.   

Hallgatói teljesítménymérés: Szakdolgozat megírása, esszék leadása, gyakorlati vizsga, 20 db Montessori didaktikai eszköz elkészítése  

 

MONTESSORI ALAPTANFOLYAMI TEMATIKA - Éves

Előadás I. 

Helye: Gyermeksziget Montessori Óvoda - Bp.  III.  Zipernowsky Károly u. 2. 

Előadó: Stefán Mariann

A tanfolyam megnyitása.

A Montessori pedagógia hazai hagyományai, jelenlegi elterjedtsége hazánkban.

A Magyarországi Montessori Egyesület működésének ismertetése.

A Montessori pedagógia legfontosabb elvei, alkalmazása óvodában.

A Montessori eszközök funkciója. 

A Montessori rendszer hiányosságai és korrigálása. A játék fontossága az óvodában. 

A környezet kialakítása. Pedagógiai és esztétikai szempontok.

Művészeti nevelés, ének, zene, testnevelés a Montessori csoportban.

Ünnepek, ünnepélyek.

Tanulás, játék, munka

Előadás II. 

Helye: Gyermeksziget Montessori Óvoda - Bp.  III.  Zipernowsky Károly u. 2. 

Előadó: Stefán Mariann

Tájékoztatás a tanfolyam menetéről, követelményeiről.  Jelenlét, esszék, eszközök, készítése.

A záró dolgozat és a gyakorlati vizsga követelményeinek ismertetése.

A mindennapi élet gyakorlatára felkészítő tevékenységek.

Az érzékelést fejlesztő eszközökről általában.

Az eszközök közös tulajdonságai.

A bemutatás fokozatai. A három lépcsős lecke. 

Szociális élet az óvodában. A pedagógus személyisége, feladatai.

A csendjáték.

Az egyes eszközök bemutatása és ismertetése.

Eszközkészítés: otthon

Gyakorlat I.

Helye: Gyermeksziget Montessori Óvoda - Bp.  III.  Zipernowsky Károly u. 2. 

Gyak.vezető: Bencsik Lászlóné

Csoportmegfigyelés, szempontok: tevékenykedés a mindennapi életre felkészítő eszközökkel.

Egyéni munka: gyakorlás a mindennapi életre felkészítő   (praktikus) eszközökkel.

Feladat: esszé írása a megfigyelésről.

Előadás III. 

Helye: Gyermeksziget Montessori Óvoda - Bp.  III.  Zipernowsky Károly u. 2. 

Előadó: Stefán Mariann

Az érzékelést fejlesztő eszközök bemutatása és ismertetése.

Eszközkészítés:otthon

Gyakorlat II.  

Helye: Gyermeksziget Montessori Óvoda - Bp.  III.  Zipernowsky Károly u. 2. 

Gyak.vezető: Bencsik Lászlóné

Csoportmegfigyelés, szempontok: játék az érzékelést fejlesztő eszközökkel.

Egyéni munka: gyakorlás az érzékelést fejlesztő eszközökkel.

Feladat: esszé írása a megfigyelésről.

Előadás IV. 

Helye: Gyermeksziget Montessori Óvoda - Bp.  III.  Zipernowsky Károly u. 2. 

Előadó:  Stefán Mariann

Az írás és olvasás előkészítése az óvodában.

A beszélt és írott nyelv.

Kommunikáció, rajz.  

A kéz előkészítése. 

Távlati célok a művészeti nevelés kapcsán.

Eszközkészítés

Gyakorlat III. 

Helye:  Montessori Maria Kéttannyelvű óvoda  - 1214. Bp. Akácfa utca 20.   

Gyak.vezető: Hierholczné F.  Tünde 

Csoportmegfigyelés: Az írás-és olvasás előkészítése.   Csendjáték.

Egyéni munka: gyakorlás az írás-és olvasás eszközeivel .

Feladat: esszé írása a megfigyelésről.

Előadás V. 

Helye: Gyermeksziget Montessori Óvoda - Bp.  III.  Zipernowsky Károly u. 2. 

Előadó: Stefán Mariann

Matematika az óvodában.

A matematikai eszközök rendszere.

Matematika a mindennapi életben.

Eszközkészítés:otthon

Gyakorlat IV. 

Helye:  Montessori Maria Kéttannyelvű óvoda  - 1214. Bp. Akácfa utca 20.                                     Gyak.vezető: Hierholczné F.  Tünde 

Csoportmegfigyelés: Tevékenykedés a matematikai eszközökkel.

Egyéni munka: Gyakorlás a matematikai eszközökkel.

Az eredeti Montessori eszközök rendszerének megismerése.

Feladat: Esszé írása a megfigyelésről.

Előadás VI. 

Helye: Gyermeksziget Montessori Óvoda - Bp.  III.  Zipernowsky Károly u. 2. 

Előadó: Bencsik Lászlóné

A kozmikus nevelés megalapozása. A kozmikus nevelés filozófiája.

Fejlődéslélektani szempontok.

Általános módszertani, lépések, a tananyag felépítése.

Az ismeretátadás konkrét lépései.

Állatvilág, növényvilág, geográfia, csillagászat, kísérletek, az időszalag.

Eszközkészítés: otthon

Gyakorlat V. 

Helye: Montessori Maria Kéttannyelvű óvoda - 1214. Bp. Akácfa utca 20. 

Gyak.vezető: Hierholczné F.  Tünde 

Csoportmegfigyelés: A kozmikus nevelés megalapozásának érvényesülése.

Egyéni munka: gyakorlás az eddig megismert eszközökkel.

Feladat: esszé írása a megfigyelésről

Előadás  VII. – Gyakorlat VI. 

Helye:  Gyermeksziget Montessori Óvod a- Bp.  III. Zipernowsky Károly u. 2.

Előadó: Stefán Mariann, Gyak. vezető: Bencsik Lászlóné

A Montessori rendszer kialakulása, világméretű elterjedése.

A Montessori pedagógia időszerűsége.

Dokumentáció: „Hogyan változott a csoportom? Mennyit fejlődtek a gyerekek?

Változott-e és mennyiben saját pedagógiai nézetem és magatartásom?”

Felkészülés a vizsgára, kérdések, problémák megbeszélése.

Záródolgozat beadása. 

Helye: Gyermeksziget Montessori Óvoda - 1039. Bp. III. Zipernowsky Károly u. 2.

Gyakorlati vizsga   

Tanfolyamzárás, Tanúsítványok kiosztása  

Helye: Gyermeksziget Montessori Óvoda - 1039. Bp. III. Zipernowsky Károly u. 2.

MONTESSORI ALAPTANFOLYAMI TEMATIKA - Intenzív

Előadó: Stefán Mariann, Bencsik Lászlóné

Helye: Gyermeksziget Montessori Óvoda - Bp.  III. Zipernowsky K. u.  2.

Nap délelőtt

A tanfolyam megnyitása.

A Montessori rendszer kialakulása, világméretű elterjedése.

A Montessori pedagógia időszerűsége.

A Montessori pedagógia hazai hagyományai, jelenlegi elterjedtsége hazánkban.

A Magyarországi Montessori Egyesület működésének ismertetése.

A Montessori pedagógia legfontosabb elvei, alkalmazása óvodában.

A Montessori eszközök funkciója. 

A Montessori rendszer hiányosságai és korrigálása. A játék fontossága az óvodában. 

A környezet kialakítása. Pedagógiai és esztétikai szempontok.

Művészeti nevelés, ének, zene, testnevelés a Montessori csoportban.

Ünnepek, ünnepélyek.

Tanulás, játék, munka

Nap délután

Tájékoztatás a tanfolyam menetéről, követelményeiről.  Jelenlét, esszék, eszközök, készítése.

A záró dolgozat és a gyakorlati vizsga követelményeinek ismertetése.

A mindennapi élet gyakorlatára felkészítő tevékenységek.

Az érzékelést fejlesztő eszközökről általában.

Az eszközök közös tulajdonságai.

A bemutatás fokozatai. A három lépcsős lecke. 

Szociális élet az óvodában. A pedagógus személyisége, feladatai.

A csendjáték.

Az egyes eszközök bemutatása és ismertetése.

Eszközkészítés: otthon

Nap délelőtt

Az érzékelést fejlesztő eszközök bemutatása és ismertetése.

Eszközkészítés: otthon

Nap délután

Az írás és olvasás előkészítése az óvodában.

A beszélt és írott nyelv.

Kommunikáció, rajz.  

A kéz előkészítése. 

Eszközkészítés: otthon

Nap 

Matematika az óvodában.

A matematikai eszközök rendszere.

Matematika a mindennapi életben.

Eszközkészítés: otthon

Nap

A kozmikus nevelés megalapozása. A kozmikus nevelés filozófiája.

Fejlődéslélektani szempontok.

Általános módszertani, lépések, a tananyag felépítése.

Az ismeretátadás konkrét lépései.

Állatvilág, növényvilág, geográfia, csillagászat, kísérletek, az időszalag.

Eszközkészítés: otthon 

Záródolgozat beadása. 

Gyakorlati vizsga   

Tanfolyamzárás, Tanúsítványok kiosztása