B. Méhes Vera( 1919-2013) a magyar Montessori mozgalom hazai megteremtésében és gyakorlati alkalmazásában játszott nagy szerepet.
B. Méhes Vera nemzetközi diplomával rendelkező Montessori pedagógus, a pedagógia és pszichológia tanára, a Magyarországi Montessori Egyesület tiszteletbeli elnöke volt. Azok az értékek, amelyeket a Montessori pedagógiája képvisel, nemcsak a humanizmus és demokrácia értékeinek felel meg, hanem jelen korunk leghaladóbb követelményeinek is. Teljes pedagógiai pályafutása alatt fennen hirdette, hogy a nevelés kulcsszereplője a pedagógus. Magatartása, elvei, érzelemvilága, következetessége meghatározták munkájának eredményességét.
Élete során a közoktatás minden szintjén és minden formájában dolgozott az óvodától az egyetemig, magánintézménytől állami és fővárosi intézményig.
Írásaiban és publikációiban is mindenkor a gyermekeket állította az első helyre, és a tapasztalatai átadásával a nevelés motiváló és hatékony módszereit szorgalmazta.
Kedves Montessoris Kollégák!
Nagy Tisztelettel emlékezünk Méhes Vera nénire, halálának évfordulóján!
Nagy Mester volt Ő! Igazi Pedagógus!
Láthatatlanul adta át, személyiségén keresztül a kitartás erejét, a motivációt, a gyermekben való hitet, hogy egymást és Önmagunkat tisztelni kell, hiszen ez fog egy felnövekő generáció példájává válni.
Hiszünk abban, hogy a XXI. sz. gyermeknevelésében, a Montessori Pedagógia alapelveivel való nevelés és oktatás, egy felelős gondolkodású, egymással békében megférő, kreatív, Boldog emberek neveléséhez vezet.
Köszönet Nektek, hogy a Példamutató tanítást, amit Montessori Pedagógusunktól kaptunk, azt töretlenül tovább viszitek a gyermekek nevelésében, tanításában.
 
Stefán Mariann Elnök