Köszönet mindazoknak, akik személyi jövedelemadójuk 2020-as évi 1%-át, 49.887 Ft-ot  Egyesületünk javára felajánlották.